* Card visit

- Thiết kế card visit là một trong những vật phẩm quan trọng của hệ thống nhận diện thương hiệu, là nơi lưu lại thông tin liên hệ của bạn mỗi khi gặp khách hàng. Bên cạnh đó, nó còn thể hiện sự chuyên nghiệp cũng như những nét văn hóa và đẳng cấp của công ty bạn. Để danh thiếp của bạn luôn được lưu trữ trân trọng hãy làm cho nó trở nên thật ấn tượng và nổi bật.

- Trước khi bắt tay vào thiết kế, chúng tôi luôn nghiên cứu, phân tích, đánh giá các yếu tố tiên quan đến sản phẩm sáng tạo một cách bài bản, khoa học.

- Nhóm thiết kế sáng tạo thương hiệu đưa ra rất nhiều phương án thiết kế demo để chọn lọc và gửi cho bạn các phương án trong gói thiết kế.

- Luôn có ít nhất 3 họa sĩ thiết kế,1 giám đốc sáng tạo, 2 chuyên gia cố vấn hình ảnh cùng thực hiện dự án của bạn - Chúng tôi thực hiện thành công rất nhiều dự án sáng tạo cho các doanh nghiệp. và họ đã và đang trở thành thương hiệu mạnh tại Việt Nam